ต้นเสม็ดแดง

Showing all 5 results

 • เสม็ดแดง

  ฿30,000

  ขนาด 16 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 150 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 90 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง

  ฿30,000

  ขนาด 16 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 175 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง เอน

  ฿55,000

  ขนาด 20 นิ้ว สูง 4 เมตร ความกว้างตุ้ม 170 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง

  ฿65,000

  ขนาด 31 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 190 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 90 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง

  ฿50,000

  ขนาด 26 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 180 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

Showing all 5 results