ไม้ทั่วไป

Showing 1–12 of 24 results

 • จันผา

  ฿20,000

  ขนาด 12 นิ้ว สูง 4 เมตร ความกว้างตุ้ม 100 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • หว้า

  ฿60,000

  ขนาด 39 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 260 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 100 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • SOLD OUT

  จามจุรี

  ฿25,000

  ขนาด 24 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 170 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • แจง

  ฿55,000

  ขนาด 30 นิ้ว สูง 6 เมตร ความกว้างตุ้ม 170 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • จามจุรี

  ฿38,000

  ขนาด 37 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 220 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • จามจุรี

  ฿35,000

  ขนาด 34 นิ้ว สูง 6 เมตร ความกว้างตุ้ม 160 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • ประดู่ป่า

  ฿12,000

  ขนาด 12 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 185 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 95 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • ทองกวาว

  ฿20,000

  ขนาด 14 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 160 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 40 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • ต้นกะจะ (ไม้โบราณ)

  ฿25,000

  ขนาด 16 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 160 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • มะเม่า,ข้าวเม่า

  ฿15,000

  12นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • โมกมัน,โมกป่า

  ฿12,000

  9นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • มะเม่า,ข้าวเม่า

  ฿6,000

  6นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

Showing 1–12 of 24 results