ไม้ขุดล้อม

Showing 1–12 of 64 results

 • จันผา

  ฿20,000

  ขนาด 12 นิ้ว สูง 4 เมตร ความกว้างตุ้ม 100 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • หว้า

  ฿60,000

  ขนาด 39 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 260 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 100 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • มั่งมี

  ฿55,000

  ขนาด 27 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 185 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • พูนทรัพย์

  ฿100,000

  ขนาด 43 นิ้ว สูง 10 เมตร ความกว้างตุ้ม 360 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • หว้า (ต้นเอน)

  ฿80,000

  ขนาด 27 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 250 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 65 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • ชุมแสง

  ฿15,000

  ขนาด 10 นิ้ว สูง 2.5 เมตร ความกว้างตุ้ม 140 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • SOLD OUT

  จามจุรี

  ฿25,000

  ขนาด 24 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 170 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • พะยอม

  ฿45,000

  ขนาด 20 นิ้ว สูง 12 เมตร ความกว้างตุ้ม 190 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • แจง

  ฿55,000

  ขนาด 30 นิ้ว สูง 6 เมตร ความกว้างตุ้ม 170 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • มั่งมี

  ฿45,000

  ขนาด 22 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 200 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • SOLD OUT

  ชุมแสง

  ฿8,000

  ขนาด 10 นิ้ว สูง 6 เมตร ความกว้างตุ้ม 115 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 50 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • จามจุรี

  ฿38,000

  ขนาด 37 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 220 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 70 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

Showing 1–12 of 64 results