ไม้มงคล

Showing 1–12 of 22 results

  • มั่งมี

    ฿55,000

    ขนาด 27 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 185 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • พูนทรัพย์

    ฿100,000

    ขนาด 43 นิ้ว สูง 10 เมตร ความกว้างตุ้ม 360 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • พะยอม

    ฿45,000

    ขนาด 20 นิ้ว สูง 12 เมตร ความกว้างตุ้ม 190 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • มั่งมี

    ฿45,000

    ขนาด 22 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 200 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • SOLD OUT

    ชุมแสง

    ฿8,000

    ขนาด 10 นิ้ว สูง 6 เมตร ความกว้างตุ้ม 115 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 50 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • พะยอม

    ฿45,000

    ขนาด 19 นิ้ว สูง 10 เมตร ความกว้างตุ้ม 190 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • พะยอม

    ฿48,000

    23นิ้ว

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • SOLD OUT

    พูนทรัพย์

    ฿120,000

    ขนาด 50 นิ้ว สูง 10 เมตร ความกว้างตุ้ม 265 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 30 ซ.ม.

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • พูนทรัพย์

    ฿85,000

    42 นิ้ว

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • พูนทรัพย์

    ฿65,000

    32นิ้ว

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • SOLD OUT

    พูนทรัพย์

    ฿80,000

    40 นิ้ว

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ
  • SOLD OUT

    พูนทรัพย์

    ฿85,000

    38 นิ้ว

    ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
    ติดต่อโทร. 099-2166661
    Line ID : wild_turtle
    ติดต่อ

Showing 1–12 of 22 results