ซื้อขายต้นไม้.com

หมวดสินค้า

สินค้าใหม่

 • จันผา

  ฿20,000

  ขนาด 12 นิ้ว สูง 4 เมตร ความกว้างตุ้ม 100 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • หว้า

  ฿60,000

  ขนาด 39 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 260 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 100 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • มั่งมี

  ฿55,000

  ขนาด 27 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 185 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • SOLD OUT

  พูนทรัพย์

  ฿100,000

  ขนาด 43 นิ้ว สูง 10 เมตร ความกว้างตุ้ม 360 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

สินค้าแนะนำ

ต้นนางกวัก

 • นางกวัก

  ฿45,000

  ขนาด 20 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 160 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 50 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • นางกวัก

  ฿50,000

  21 นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • นางกวัก

  ฿120,000

  40 นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

ต้นมั่งมี

 • มั่งมี

  ฿120,000

  ขนาด 40 นิ้ว สูง 11 เมตร ความกว้างตุ้ม 260 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

ต้นเสม็ดแดง

 • เสม็ดแดง

  ฿30,000

  ขนาด 16 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 175 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 80 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง

  ฿30,000

  ขนาด 16 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 150 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 90 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง

  ฿50,000

  ขนาด 26 นิ้ว สูง 8 เมตร ความกว้างตุ้ม 180 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 60 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • เสม็ดแดง

  ฿65,000

  ขนาด 31 นิ้ว สูง 7 เมตร ความกว้างตุ้ม 190 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 90 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

ต้นชุมแสง

 • SOLD OUT

  ชุมแสง

  ฿25,000

  16นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • ชุมแสง

  ฿100,000

  ขนาด 45 นิ้ว สูง 10 เมตร ความกว้างตุ้ม 325 ซ.ม. ความสูงตุ้ม 90 ซ.ม.

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ
 • ชุมแสง

  ฿120,000

  48นิ้ว

  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและค่าปลูก
  ติดต่อโทร. 099-2166661
  Line ID : wild_turtle
  ติดต่อ

ต้นระฆังเงิน

ขายไม้ในดิน